Stichting Buurtinitiatief Nieuwland

Voor een prettige leefomgeving!

Sponsormogelijkheden

Sponsor wordt je niet omdat je graag geld uitdeelt. Sponsor wordt je omdat iets je aanspreekt of omdat je het iemand gunt. Heeft u net zo'n goed gevoel bij ons initiatief  als wij én kunt u het zich financieel veroorloven?

Wordt dan sponsor! Met groot of klein zijn wij blij.

Deze organisaties en particulieren zijn u voor gegaan!

 


 Ons plan spreekt u aan en uw wilt doneren?

Er zijn verschillende keuzemogelijkheden, bekijk hiervoor onze sponsorlijst. Daarnaast is het mogelijk om een bedrag, groot of klein, over te maken. U kunt dit doen o.v.v. van sponsoring fase 2 op rekeningnummer NL35RABO0300368364 t.n.v. Buurtinitiatief Nieuwland.

Particulieren

Particulieren kunnen ons plan steunen met een sponsoractie of donatie. Wij bieden u de mogelijkheid om een herdenkingsboom te doneren of een naamsvermelding op een van elementen (bijv. educatiebord).

In de belastingwet staat wanneer giften aan een goed doel fiscaal aftrekbaar zijn. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de belastingdienst.

Bedrijven

Ook bedrijven kunnen ons plan sponsoren. Wij zoeken bedrijven die een bijdrage willen leveren aan een prettige leefomgeving in onze wijk en daarmee ook bijdragen aan een afwisselende wandelroute voor hun medewerkers.

Een positieve waarneming van wijkbewoners is dat steeds meer werknemers  van het bedrijventerrein Calveen in de lunchpauze wandelen over de geluidswal. Wat is nog fijner om een wandeling te maken door een wisselend landschap, waarin de  zintuigen worden geprikkeld,  je andere gedachten krijgt en een bijzonder gesprek met je collega hebt?  

In onze plannen  zijn sportieve elementen toegevoegd om ook voor de werkenden een interessante en sportieve omgeving te creëren. Om de hoek, aansluitend op je werk een work out doen (al dan niet met collega’s).

Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om om uw bedrijfsnaam te vermelden op een element (bijv. insectenhotel).

Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar van de belasting in het jaar waarin ze zijn gedaan. Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen is er sinds 2012 geen drempel meer voor giftenaftrek. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de belastingdienst.