Stichting Buurtinitiatief Nieuwland

Voor een prettige leefomgeving!

Wie zijn wij?

Het Buurtinitiatief Nieuwland is in 2016 opgericht. We zijn met een klein idee begonnen; de gekapte bomen vervangen in onze straat. De eerste contacten met de gemeente waren gelegd en op een zaterdag hebben wij 2 nieuwe bomen gepland. Vervolgens hebben wij met medewerking van de gemeente de speelplaats aangepakt en een buurtmoestuin aangelegd.

De verbreding van de A1 naar 2x4 banen  was de aanleiding om na te denken over meer groen langs de snelweg. In een masterplan hebben we de afgelopen jaren gezorgd voor meer biodiversiteit langs de geluidswal. Gevolg was dat bewoners elkaar meer ontmoeten. Al onze initiatieven zijn erop gericht om een prettig leefomgeving te behouden of te creeren met als doel om de sociale cohesie en spontane ontmoeting tussen bewoners te vergroten. 

Wie wij zijn? Graag stellen wij ons aan u voor.

 Rob Croes

Thuis is de plek om te starten met duurzaamheid. Daarom zet ik mij in voor een betere leefomgeving in mijn wijk en zet ik mij in voor het verwezenlijken van het “bomenplan”.


 

Margaretha Heimensen

Fijn “thuiskomen” begint niet bij de voordeur maar al op het moment dat je de wijk in rijdt. Samen met buurtbewoners en gemeente wil ik bereiken dat de wijk aantrekkelijk en plezierig blijft om in te wonen.


 


Odette Dankaart

“Meer groen in onze wijk, daar wil ik mij voor inzetten!”Martijn van Eijkel

 Hans Bonselaar

"Nieuwland, een mooie wijk die met enkele (groene) aanpassingen voor nog wat meer welzijn kan zorgen. Daar werk ik graag aan mee!"